28.-29.9.2022 máme dovolenou. Všechny objednávky přijaté do 27.9.23 budou do dovolené odeslány. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné poslední zářijové dny.

© Copyright - Autorské právo k obsahu

Upozornění - zneužití našeho autorského práva ©

Upozorňujeme zejména naši konkurenci, že velká část textů, fotografií a dalšího obsahu na našem e-shopu je naší vlastní tvorbou. Tyto materiály tudíž podléhají autorskému právu, kterého jsme vlastníkem. Kopírování a zneužití takového obsahu je trestné a za jeho neoprávněné použití bude vyžadována finanční kompenzace.

Zejména fotografie a popisy produktů pravidelně automaticky kontrolujeme. V případě zjištění zneužití našeho autorského práva budou okamžitě učiněny právní kroky k vymáhání finanční kompenzace bez předchozího upozornění!

Není podstatné, zda budou např. fotografie staženy přímo z našeho webu nebo z webů třetích stran, kterým jsme dali souhlas k užití (např. Facebook obchod).

Odpovědnost

Dovolujeme si upozornit, že některé informace na webu našeho e-shopu přebíráme částečně z jiných zdrojů, tudíž mohou být obsahově či technicky zkreslené, typograficky nesprávné a lze je aktualizovat bez dřívějšího oznámení. Vyhrazujeme si možnost kdykoli měnit popis zboží a služeb uveřejněných na našich stránkách a neposkytujeme garanci za bezvadný věcný obsah.

Tento e-shop není odpovědný za jakékoli škody způsobené jiné straně prostřednictvím využití informací z našeho nebo námi odkazovaných webů, počítaje také ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti a jiné škody.

Náš e-shop neuděluje žádné garance a záruky vyjímaje záruky dané zákonem a záruky, které plynou od dodavatelů produktů a poskytovatelů služeb. Tyto záruky platí, pokud je to u daných produktů a služeb výslovně uvedeno. Informace, které lze získat z našeho webu, není možné pokládat za doporučení o vhodném použití produktů a služeb k nějakému přesnému účelu. Toto neplatí v případě, kdy zákazník od nás dostal dopis s prohlášením o vhodnosti výrobků či služeb, pokud o něj z vlastní iniciativy stál.

 

Tyto podmínky autorského práva © nabývají účinnosti 11.11.2021.